Welcome, Guest Sign InSign Up
No advertising and no spamming please.
Your Name
Your Rating
Your Review
The company rated 2.0 of 5.0 based on 1 ratings and 1 reviews
Fatih DOĞAN rated 2.0 of 5.0 23 days ago:
Burada gerçekten büyük ve hatırı sayılır bir firmanın tanıtımı reklamı yapılıyor olmasına rağmen büyük eksiklikler bulunmakta.Öncelikle firmanın web sayfasında firmanın tanıtımı tarihçesi için hiç yer ayrılmamış bu en büyük eksiklerden.Site içindeki kategoriler ve büyük bir karmaşa içerisinde hiç özenilmeden yapılmış olması firma ya gölge düşürmekte.Bir Mühendislik firması olmasına rağmen bunca teknik eksikliğin olması üzücü ve şirket içinde birçok dezavantaj, reklam günümüzde büyük önem taşımakta ancak bu şekilde bir izlenim sizi geri plana atacaktır.